Akce

 

POZNÁMKY A RECEPTY: THE PHOTOGRAFIC DARKROOM AS A ORGANISM

Přednáška
úterý, 31 říjen, 2023 - 17:00

Performativní přednáška rezidentky Michaely Davidové

Pozvánka k experimentálnímu čtení z knihovny, ze které Michaela čerpá motivy ke své tvorbě s praktickými ukázkami, které bádájí mezi tělem, ekologií procesu, a živými-neživými světlocitlivými materiály, které přesahují stěny temné komory. Dekonstrukce hranic mezi člověkem a materiály (zejména pak těmi, které již prošly spotřebou) a naladění se na jejich aktivní charakter skrze tělesnou materialitu, má původ v myšlení autorek jako je Astrida Neimanis, Staicy Alaimo, Jane Bennett anebo Anna Lowenhaupt Tsing. Ve své praxi, Michaela naviguje skrze materiální rozklad a pracuje s DIY-DIT metodami napříč principům udržitelnosti, které netouží po čistotě práce a myšlení, ale symbiotickém partnerství.

Texty budou v anglickém anebo českém jazyce, doprovázené praktickými ukázkami.

https://michaeladavidova.com/

Srdečně zveme!

Migrated: 
Migrated