Aktivity

 

Digitalizace programu a činnosti Vašulka Kitchen

Dlouhodobý projekt vytváření online platformy pro umělecké výstupy a vzdělávání

Na podzim 2020 se Vašulka Kitchen Brno zaměřila na vytvoření online platformy, jejíž cílem bylo zpřístupnění uměleckého interdisciplinárního programu i vlastní činnosti. Na platformě jsme zatím nabídli performance a prezentace tuzemských i zahraničních umělců, přednášky nebo workshopy pro odbornou i širokou veřejnost. Vše bylo zpřístupněno zdokumentováno a sdíleno online. 

Hlavní snahou VKB je podpořit tvůrčí činnost mezigenerační komunity audiovizuálních umělců s projekty zaměřenými na elektronická a nová média nebo nové technologie a prostřednictvím online platformy jejich tvorbu zpřístupnit. Mimoto doufáme, že zvýšíme povědomí veřejnosti o novomediálním umění i možnostech digitálního prostoru. Samotní představitelé VKB se digitální kulturou zabývají od počátku 90. let minulého století, a prezentace uměleckých děl a práce v online prostředí je pro ně proto přirozeným formátem. 

Zkušenosti s online formou programu jsme získali už na jaře 2020. Haraldur Karlsson, kterého VKB chtěla v dubnu původně přivítat na měsíční umělecké rezidenci v Brně, nahradil kvůli situaci spojené s COVID-19 svůj pobyt virtuální rezidencí. Ta se odehrála formou deseti workshopů přes videokonference, v nichž Karlsson představil svou současnou práci a nechal nahlédnout pod pokličku svého tvůrčího procesu. Workshopů se zúčastnilo devatenáct účastníků z více než 10 zemí, a to od studentů vysokých škol po umělce s dlouholetou praxí. 

PROJEKTY

Na podzim 2020 jsme na platformě uskutečnili několik prezentací a výstav. Níže naleznete interaktivní seznam.

Merzbau Revisited 
výstup z workshopu Heleny Lukášové

Pro netradiční ročník Brno Art Week, který se v pandemickém roce 2020 přesunul do online prostoru, připravila Vašulka Kitchen Brno ve spolupráci s Helenou Lukášovou a účastníky jejího workshopu jediněčnou virtuální výstavu ve veřejném prostoru stavějící na digitálních, sociálních a demokratických prvcích. Virtuální výstava Merzbau revisited představila ve veřejném prostoru kolektivní umělecké realizace vytvořené v průběhu online workshopu vedeného digitální sochařkou a umělkyní Helenou Lukášovou, která se v projektu pro Vašulka Kitchen Brno volně inspirovala myšlenkou slavného dadaistického díla německého avantgardního umělce Kurta Schwitterse a jeho celoživotního díla Merzbau. Radikální, neustále se proměňující a rozrůstající instalace/socha/objekt/akchitektura Merzbau, která od dvacátých let 20. století přetvořila umělcův byt na umělecké dílo, se bohužel nedochovala, ale přesto se stala vizionářským uměleckým počinem, inspirující poválečné umění až do současnosti. Ve čtyřdílném workshopu Vašulka Kitchen Brno vznikla kolektivní digitální sochařská díla navazujícící na myšlenky dadaistického díla, živé sochy, proměňující se a narůstající v prostoru. Digitální prostředí poskytlo zázemí nekonečného pole možností a modelů, práci s virtuálním prostorem a současně nabídlo prostor pro komunikaci napříč celým světem. 

FOTOREPORT

***

Data Orchestra
přednáška Jiřího Suchánka o historii a možnostech nástrojů sonifikace a jejich užití v umění

Jiří Suchánek je český audiovizuální umělec, hudebník a experimentátor s multimédii, který se ve své tvorbě soustředí na audiosvětelné, interaktivní instalace zasazené do přírodních a veřejných prostorů – například jeskyní, hvězdáren nebo mostů. Zajímá se o vztah mezi přírodou, technologiemi a odolností elektronických médií v divokých klimatických podmínkách. Proces jeho tvorby je tak často syntetický: v daném prostorů zkoumá možnosti a limity zvuku, světla, sochařských objektů a elektroniky, přičemž klíčový je pro něj samotný zvuk, často expandovaný a formovaný jinými médii a nečekanými sociálními situacemi. Jiří Suchánek v současné době spolupracuje s Institutem sonologie v Haagu. Od roku 2009 pracuje jako asistent na Oddělení audiovizuálních technologií FAVU, kde vyučuje předměty o audio technologiích a historii soundartu. Studuje doktorský program na Janáčkově akademii v Brně, v rámci něhož se zabývá sonifikací. 

***

Matthew Ostrowski
připravovaná výstava newyorského umělce v prostorách Vašulka Kitchen Brno

Matthew Ostrowski je skladatel, improvizátor a instalační umělec. Jeho práce zahrnuje digitální sólovou a souborovou improvizaci, vícekanálové elektronické kompozice s pevnými médii a algoritmicky generované instalační kusy pro videa, vícekanálové zvuky a roboticky ovládané objekty. Ve svých posledních pracích se zabývá vztahem mezi objektem produkujícím zvuk a počítačovým algoritmem, který tento akt umožňuje, a to z hlediska teoretického, estetického i kulturně-společenského zkoumání. 

***

Noise Kitchen
workshop sound designu a práce s elektronickou hudbou pro začátečníky 

Série dílen nabídla základy sound designu a tvorbou hudebních i nehudebních kompozic. Účastníci si sestrojili jednoduché zdroje zvuku a skládali zvukové dílo na volné téma. Dílny uspořádala lektorka a hudebnice Nikol Štrobachová, která spolupracuje se spolkem Synth Library Prague, spoluzaložila kolektiv hudebnic Pink Noise, uvádí tutoriály Patchení s Nikol, pořádá vzdělávací workshopy, nebo experimentuje s propojováním živých rostlin a syntezátorů. 

***

STRWÜÜ prezentace

Live vysílané dílo německo-čínského uměleckého dua STRWÜÜ sami umělci definovali jako "ze 34,3 % z real-time performance kombinované ze 71,9 % s live prezentací a později z 93,7 % s online dokumentací." STRWÜÜ nejčastěji pracuje s mnohotvárností zvuku. Nechává promlouvat předměty, které bývaly neslyšitelné, například živé a neživé součásti přírody – stromy a kameny. Nahlíží věci bez lidského jazyka, který si vždy nárokuje výkladová tvrzení. 

***

ScreenSaverGallery prezentace

Autoři on-line galerie současného digitálního umění využívající formu spořiče obrazovky – ScreenSaverGallery představili koncept nejen v českých podmínkách neobvyklé výstavní platformy a její dosavadní fungování. Diskutovali nad možnými nevýhodami či nepřesvědčivosti projektu. Galerii provozuje od roku 2013 umělecké duo & (Barbora Trnková, Tomáš Javůrek) ve spolupráci s kurátorkou Marií Maixnerovou a byla v ní realizována řada site-specific výstavních a kurátorských projektů českých i mezinárodních tvůrců. 

Vector Synthesis

Workshop audiovizuálního umělce a výzkumníka Dereka Holzera pracoval s přímým vztahem mezi obrazem a zvukem a jako takový byl inspirovaný pracovním postupem a estetikou slavných videoartových umělců: Mary Ellen Bute, Nam June Paik, Vašulkovi nebo Gary Hill. Účastníci tak pracovali s mediální archeologií počítačové grafiky, s cathode-ray-tube obrazovkami, video syntezátory i laserovými displejovými technikami. Workshop byl určen pro hudebníky, sound umělce, animátory a vizuální umělce chtějící pracovat s oscilátorem a laserovým obrazem. 

***

WIDT performance

Umělecké sesterské duo WIDT (Antonina Nowacka, Bogumila Pietrowska) představilo ve Vašulka Kitchen nejnovější koncept svého audiovizuální vystoupení. Ve své performance umělkyně pracovaly s konceptem abstraktní opery – s nonverbální narativitou, která osciluje mezi koncertem, performanci, instalací a videoartem. 

foto: Barbora Trnková

Projekt se uskutečnil s finanční podporou projektem Digitalizace Ministerstva kultury České republiky.

Migrated: 
Not yet migrated