Centrum umění nových médií

 

PARTNEŘI

Vizuální identita

architektonické řešení prostoru Vas̄ulka Kitchen Brno
Atelier VIZAGE / Ivan Palacký
Tomáš Doležal

technická spolupráce
Pavel Daněk, Jakub Orel Tomáš⠀⠀

vizuální design, grafické zpracování a sazba brožury
Karel Bařina, Lucia Kolesárová

web
Lloyd Dunn

hosting
Multiplace, festival síťové kultury 

Partneři a sponzoři

Bastl Instruments
www.bastl-instruments.com

Berg Contemporary
bergcontemporary.is

Dům umění města Brna
dum-umeni.cz

Filharmonie Brno
filharmonie-brno.cz

Magistrát města Brna
brno.cz

Multiplace
multiplace.org

Ministerstvo kultury 
a Státní fond kultury ČR
www.mkcr.cz

Nadace Agosto Foundation
www.agosto-foundation.org

National Gallery of Island
www.listasafn.is

Technologická agentura ČR
https://www.tacr.cz

Teorie interaktivních médií MU
music.phil.muni.cz

Vysoké učení technické v Brně
www.ffa.vutbr.cz