Centrum umění nových médií

 

Prezentace – ScreenSaverGallery

Autoři on-line galerie současného digitálního umění využívající formu spořiče obrazovky – ScreenSaverGallery představí koncept nejen v českých podmínkách neobvyklé výstavní platformy a její dosavadní fungování. Především by rádi diskutovali nad možnými nevýhodami či nepřesvědčivosti projektu. Prezentace tak funguje i jako výzva k zaslání podnětů těmi, které ScreenSaverGallery nepřesvědčila a nejsou si jistí, co zajímavého může galerie ukrytá ve spořičích obrazovek přinést na uměleckou scénu.

ScreenSaverGallery – výstavní platforma, kterou je možno označit i za dlouholetý výstavní vtip – stojí na absenci člověka a konfrontaci umělecké produkce a screensaverů aneb spořičů obrazovek. Původním historickým záměrem a funkcí spořiče bylo na monitoru spusit pohybující se obrazy tak, aby se na něj nevypalovaly stále stejné grafické vzory. Spuštění úsporné obrazovky se uskuteční ve chvíli, když se svým zařízením uživatel nějakou dobu nepracuje, odešel si nakoupit nebo připravit kávu. ScreenSaverGallery místo náhodně se vytvářejících abstraktních motivů bez umělecké ambice promítá kurátorovaná umělecká díla – často ve chvílích, v nichž chybí divák.

Výstavní platforma je jedinou světovou online galerií současného digitálního umění využívající potenciál média spořiče obrazovky. Po stažení programu se transformuje často přehlížený prvek v základní softwarové výbavě každého počítače – spořič obrazovky – a chvíle pracovní nečinnosti se skrze něj stávají automatickým portálem do světa současného umění. Svým důrazem na kontext počítače jako virtuálního prostoru i fyzického objektu stojí galerie na pomezí virtuálního a reálného: manifestuje i symbolizuje řadu protikladů, jichž jsme kvůli naturalizaci technologií, médií a internetového světa součástí. Jako specifická experimentální laboratoř pro formy prezentace digitálního vizuálního diskurzu se stává vychozím bodem pro umělecké, kurátorské, ale i edukační experimenty v intimních a společenských situacích, kde se galerie díky médiu osobní, uživatelské obrazovky přirozeně ocitá. V těchto stituacích dochází prostřednictvím ambientního módu screensaveru k vzájemné interakci fyzického a virtuálního prostoru, dialogu digitální práce a kontextu jejího dějiště. 

ScreenSaverGallery pracuje s nevyžádaností, s tím, že vás umění může překvapit ve chvíli, kdy jej nečekáte. Například u vás doma v ložnici, nebo v kanceláři a může zastihnout také ty, kteří jinak běžně umění nevyhledávají. Pro prezentaci ve Vašulka Kitchen jsme se tedy rozhodli vyzvat ty, kterým se koncept ScreenSaverGallery nezamlouvá, diskutovat s nimi a zkusit jim ScreenSaverGallery nainstalovat.

Galerii provozuje od roku 2013 umělecké duo & (Barbora Trnková, Tomáš Javůrek) ve spolupráci s kurátorkou Marií Maixnerovou a byla v ní realizována řada site-specific výstavních a kurátorských projektů českých i mezinárodních tvůrců. 

https://screensaver.metazoa.org

https://monoskop.org/ScreenSaverGallery 

https://www.instagram.com/screensavergallery/

https://www.facebook.com/ScreenSaverGallery

"&" (Tomáš Javůrek a Barbora Trnková) je brněnské umělecké duo, od roku 2010 tvořící aplikace, wi-fi instalace a internetová díla pod společným autorským pseudonymem & na doméně metazoa.org. Jsou zakladateli, provozovateli a kurátory net-artového prostoru ScreenSaverGallery. Ve své společné tvorbě se věnují zejména umění, jež reaguje na proměny kulturního a informačního prostředí a tematizuje jejich fyzický rozměr hlavně v uměleckém kontextu. S trochou nadsázky se dá říci, že v kontextu současných technologií a umění vyměnili tvorbu fotografií za tvorbu fotoaparátů.

Tomáš Javůrek (*1983) je doktorandem a výzkumným pracovníkem na FaVU VUT v Brně, kde je i odborným asistentem stejně jako na Katedře intermédií VŠVU v Bratislavě. Mimoto je nezávislým knižním nakladatelem, živí se webdesignem a kurátorsky se specializuje na současné internetové a digitální umění, jemuž se věnuje i ve svém disertačním výzkumu. 

Barbora Trnková (*1984) je autorskou fotografkou, doktorandkou a výzkumnou pracovnicí na FaVU VUT v Brně. Nově působí ve Vašulka Kitchen Brno. Ve své disertační práci se zaměřuje na aspekty komunikace lidského s nelidským jak v rámci rozvoje technologií, tak jako průvodnímu jevu samotného procesu práce na uměleckém díle v jakémkoli médiu. 

Projekt se uskutečnil s finanční podporou projektem Digitalizace Ministerstva kultury České republiky.

Migrated: 
Migrated