Centrum umění nových médií

 

Organizace

Tomáš Ruller
čestný předseda spolku Vašulka Kitchen Brno

Jennifer DeFelice
statutární zástupce, kurátorka, zakládající členka spolku Vašulka Kitchen Brno

Marika Svobodová
statutární zástupce, kurátorka

Barbora Šedivá
statutární zástupce, koordinátorka projektu Vašulka Kitchen Brno Archiv

Lenka Dolanová
kurátorka, editorka

Miloš Vojtěchovský
kurátor, editor

Jana Horáková
editorka, projekt Vasulka Live Archive

Ondřej Merta
člen spolku Vašulka Kitchen, kurátor doprovodných programů

Terezie Petišková
členka spolku Vašulka Kitchen

Viktor Pantůček
zakládající člen spolku Vašulka Kitchen Brno

Spolupracovníci

Dušan Barok
konzultant zpracování digitálního archivu, projekt Vašulka Kitchen Brno Archiv

Karel Bařina
grafický designér

Radek Čák
instalace výstav

Lucia Kolesarová
grafická designérka

Lloyd Dunn
webmaster, programování databáze projektu Vašulka Kitchen Brno Archiv

Kateřina Drajsajtlová
archivářka, projekt Vašulka Kitchen Brno Archiv

Romana Horáková
edukace

Daniel Karmazin
produkce, provoz

Tomáš Plachký
instalace výstav

Barbora Trnková
dokumentace

Viktória Pardovičová
produkce, public relations

Tatiana Dižová
administrace, grantová agenda

Gajane Achverdjanová

edukátorka

Martina Stránská

edukátorka

Monika Szücsová
projektová manažerka, výzkum

Kryštof Pátra

produkce, instalace, technika

V minulosti s námi spolupracovali

Tomáš Doležal
architekt

Silvie Hrdličková
administrace

Matěj Kotouček
Noise Kitchen

Ivan Palacký
architekt

Nikol Štrobachová
Noise Kitchen

Gabriela Štvrtňová
produkce, public relations

Helena Todorová
produkce, public relations

Lenka Trantírková 
edukace

Petra Hyblerová
produkce, public relations

Markéta Mazalová
produkce, public relations

Nina Zelená
produkce

Migrated: 
Migrated