Vašulkovi

 

Woody a Steina Vašulkovi

Bohuslav (Woody) Vašulka (1937, Brno, Česká republika – 2019, Santa Fe, USA)

Steina Vašulka (1940, Reykjavík, Island)

Woody Vašulka

Woody Vasulka se narodil v Brně (1937) a v Praze absolvoval katedru dokumentu na FAMU. Patří k první generaci umělců, kteří používali technologií videa. V roce 1965 se vystěhoval se svou ženou a spolupracovnicí, Islanďankou Steinou do USA a usadili se v New Yorku. Woody zprvu pracoval jako asistent střihu s Francisem Thompsonem (World Fair Expo’67 v Montrealu). V letech 1966-1969 pracuje jako filmový editor pro Harvey Lloyd Productions, kde experimentuje s elektronickým zvukem, stroboskopickými projekcemi a světelně aktivovanými plátny. Později opouští omezení kinematografického aparátu a přechází k elektronickému materiálu. V roce 1969 navštívil výstavu „TV as a Creative Medium“ v galerii Howarda Wise a začali společně se Steinou dokumentovat nezávislou uměleckou scénu v New Yorku, vytvářejí skici a video performance a pořizují si kameru Portapak a audio syntezátor. Roku 1971 založili s Andy Mannickem The Kitchen. Spolupracovali s techniky na vývoji nástrojů pro tvorbu videa: v roce 1972 Dual Colorizer (Eric Siegel) a Multikeyer (George Brown), který umožňuje vrstvení až šesti obrazů. 

V roce 1973 odjeli do Buffala, na pozvání teoretika Geralda O’Grady a vyučovali v Centru pro mediální studia, při State University of New York. Roku 1974 získali Rutt/Etra Scan Processor, nástroj umožňující modifikaci videoobrazů vychylováním elektromagnetického řádkování. S Georgem Brownem zkonstrovali digitální nástroj pro uchování a přehrání sekvence operací Programmer a vytvořili pásky Noisefields či Reminiscence. Roku 1975 provedl Woody první digitální experimenty a představuje „The Vasulka Imaging System“, digitální počítačově ovládané uživatelské vybavení, z nějž se později vyvine Digital Image Articulator. První souborná výstava Vasulkových byla otevřena v galerii Albright-Knox v Buffalu. Woody získal grant od Guggenheimovy nadace, umožňující přestěhování do Santa Fe roku 1980. Zde začal Woody recyklovat průmyslové nástroje z bývalých vojenských základen (například blízké Los Alamos), z nichž později vznikne soubor instalací The Brotherhood. V instalaci Divadlo hybridních automatů rozvedl myšlenku „nového epistemologického prostoru“ jako místa interakce mezi účastníky a technologií. Roku 1983 vytvořil video The Commission - pokus o nový způsob elektronického vyprávění a Art of Memory (1987). Roku 1990 vznikl první ze série šesti instalací The Brotherhood.

V roce 1992 připravili Vasulkovi výstavu věnovanou pionýrům elektronického umění pro festival Ars Electronica v Linzi (Eigenwelt der Apparatewelt: Pioniere der Elektronischen Kunst).Ve stejném roce získali cenu Mayi Derenové, 1993 grant od Open Society Fund, financující přednášky o médiu videa ve východní Evropě a začal působit na FaVU v Brně. Roku 1996 se koná retrospektivní přehlídka díla Vasulkových v San Francisco Museum of Modern Art. V tokijském NTT InterCommunication Center vystavil Woody cyklus The Brotherhood: A Series of Six Interactive Constructions (1998). V létě roku 1999 vzniká projekt Art and Science Laboratory na College of Santa Fe, spolupráce Vasulkových se skladatelem Davidem Dunnem a fyzikem Jamesem Crutchfieldem. Od roku 2005 do 2006 Woody pracoval v Centru pro umění a mediální technologie (ZKM) v Karlsruhe a v rámci projektu OASIS hledal metody archivace videa a experimentálního filmu. Zároveň se zapojil do přípravy výstavy, zaměřené na tvůrce z okruhu Center for Media Study v Buffalu (Paul Sharits, Tony Conrad, James Blue, Hollis Frampton, Peter Weibel, Steina a Woody Vasulkovi, Gerald O’Grady).

Steina Vašulka

Steina (Steinunn Briem Bjarnadottir) Vašulka se narodila roku 1940 na Islandu. Původně vystudovala hru na housle a hudební teorii, v roce 1959 obdržela stipendium a přijela studovat do Prahy na Hudební akademii múzických umění. Později působila jako členka Islandského symfonického orchestru. V Praze se seznámila s dokumentaristou českého původu Woodym (Bohuslavem) Vašulkou, v roce 1964 měli svatbu a o rok později společně emigrovali do Spojených států a usadili se v New Yorku, kde Steina zprvu působila jako hudebnice na volné noze.

S videem začala pracovat společně s Woodym roku 1969. Začali vytvářet první video skici a performance, pořizují si první kameru Portapak a audio syntezátor. V roce 1971 spoluzaložila s Woodym a Andy Mannickem proslulé newyorské „divadlo elektronických médií“ The Kitchen, umístěné původně v centru Mercer Arts na jihu Greenwich Village. V letech 1973-79 působila společně s Woodym v Buffalu, v Mediálním centru založeném Geraldem O’Gradym.
Roku 1974 se jejich tvůrčí dráhy začínají rozdvojovat a Steina se soustředila na rozvíjení instalací Machine Vision (Strojové vidění) a Allvision (Vševize), využívajících soustav kamer na pohyblivých stativech v kombinaci se zrcadly, v nichž zkoumala možnost zachycení všezahrnujícího prostoru a způsob vidění zbavený závislosti na lidském úhlu pohledu. První souborná výstava Vasulkových proběhla v galerii Albright-Knox v Buffalu.

V roce 1980 se přestěhovali do Santa Fe v Novém Mexiku. Steina se začíná více soustředit na obraznost krajiny a rozšiřuje svůj záběr z ateliéru na okolní přírodní prostor. Začíná vytvářet multiscreenová a více-kanálová prostředí/instalace. Pokračuje také ve svých performancích Violin Power s různě upravovanými houslemi, kterými prostřednictvím rozhraní MIDI ovládá obrazové sekvence, promítané často na velkém plátně.

V roce 1992 Vasulkovi připravili výstavu věnovanou pionýrům elektronického umění a jejich nástrojům pro festival Ars Electronica v Linzi (Eigenwelt der Apparatewelt: Pioniere der Elektronischen Kunst), k níž vyšel experimentální katalog. Ve stejném roce získali společně cenu Mayi Derenové, udělovanou od roku 1986 nezávislým filmařům. Roku 1996 působila Steina ve STEIM (Studio for Electronic Instrumental Music) v Amsterdamu. V roce 1996 se uskutečnila retrospektivní výstava Steiny a Woodyho v San Francisco Museum of Modern Art, která byla zopakována i v Santa Fe. V roce 1997 vystavuje Steina instalaci Orka v Islandském pavilonu na Benátském bienále.

Steina působila také na rezidenčním pobytu v „National Center for Experiments in Television“ v KQED v San Franciscu a v WNET/Thirteen v New Yorku. V roce 1988 byla na rezidenčním pobytu v Tokiu díky grantu U.S./Japan Friendship Committee. Získala podporu od New York State Council on the Arts, National Endowment for the Arts, a mnohých dalších organizací. Steinino hudební vzdělání formovalo originální zacházení s médiem videa, k němuž přistupuje jako k analogii hudební struktury: „Mé vzdělání je hudební. Pro mě je zvuk tím, co mě vede do obrazu. Každý obraz má svůj vlastní zvuk a v něm se pokouším zachytit něco proudícího a živoucího. Na umění aplikuji stejný princip jako na hraní na housle: se stejným přístupem kontinuálního zkoušení, stejným principem kompozice.“

V posledních letech se věnuje vytváření multiscreenových a multikanálových instalací, čerpajících zejména z islandské obraznosti a houslovým performancím, při nichž využívá upravené digitální housle. Celý život se aktivně spolupodílí na vytváření vlastních tvůrčích nástrojů a v poslední době spolupracuje na vývoji softwarových programů pro umělecké využití.

Autorkou anotací je Lenka Dolanová

Woody Vašulka na Moravě, cca 1974. Foto: vasulka.org

Woody Vašulka na Moravě okolo roku 1974. Foto: vasulka.org

Steina a Woody Vašulka v New Yorku v roce 1970. Foto: vasulka.org

The Kitchen v New Yorku

Vašulka Kitchen Brno ve svém názvu odkazuje k newyorské scéně The Electronic Kitchen, kterou Vašulkovi a jejich přátelé založili v Mercer Street Cultural Center v roce 1971. Také naše dramaturgie akcí je inspirována tímto prostorem a spočívá v propojování uměleckých, kurátorských a výzkumných experimentů a myšlence sdílení s podobně zaměřenými umělci, badateli a s veřejností.

Na počátku kurátorských a komunitních aktivit Vašulkových byla The Electronic Kitchen - otevřená scéna pro umění nejrůznějšího zaměření: video, performance a elektronická hudba. Vašulkovi se zajímali především o experimenty vycházející z manipulace s elektronickým signálem, ale dramaturgický tým který tvořili Dimitri Devyadkin, Shridar Bapat a Rhys Chatham se věnoval také živé projekci videa doprovázená živou hudbou, projekcí videopásků na sestavě monitorů, videu jako prostorovému fenoménu a dokumentárnímu videu. V prvních letech se zde představila řada význačných jmen umění videa, experimentálního divadla, performance a hudby, probíhaly zde festivaly, workshopy a semináře zaměřené na kybernetiku, psychologii vnímání a biologickou zpětnou vazbu. V Kitchen v prvním desetiletí vystoupili například Vito Acconci, Laurie Anderson, Charles Atlas, Dara Birnbaum, Lucinda Childs, Bill T. Jones, Tom Johnson, Nam June Paik, LaMonte Young, Sherrie Levine, Robert Longo, Robert Mapplethorpe, Cindy Sherman, Kiki Smith, Elizabeth Streb.

Vašulkovi předali TheKitchen.org v roce 1973, když dostali nabídku učit na univerzitě v Buffalu. Dnes je Kuchyně v budově bývalé ledárny na 19. ulici v New Yorku, kam přesídlila v roce 1985. Vznikla jako program a scéna o kterou se starali sami umělci a v roce 1974 se proměnila v neziskovou kulturní instituci provozující mimo jiné galerii a videoarchiv.

Situaci prvních let přibližuje rozhovor z roku 1973 režiséra Juda Yalkuta se Steinou, Woodym, Shridar Bapatem a Dimitrij Devyatkinem.

vasulka.multiplace.org/Kitchen/K_Audio

Terry Flaxton: Rozhovor

Interview vzniklo jako součást Verbatim History of HD Aesthetics and Technologies

lux.org.uk/artist/terry-flaxton

The Vasulkas - dokument Joan Grossman a Chris Shaw

This trailer is from an experimental documentary - in production - on the Vasulkas by Joan Grossman and Chris Shaw.

Art of Memory

Art of Memory (1987) je patrně nejukončenější a technicky nejsofistikovanější filmová práce Woodyho Vasulky. Autor zde využil řadu editačních programů a vytvořil dílo, které Raymond Bellour interpretuje jako dialog mezi médiem filmu a videa. Vašulka zde propojil nalezené historické filmové dokumenty s obrazy pustiny Nového Mexika a hranými scénami. Každá sekvence a kapitola má jinou perspektivu; jednotlivá pásma se překrývají nebo obsahují v sobě jiné obrazy. Námětem traktátu je pohled na dějiny násilí 20. století: jednotlivé obrazy odkazují h na dvě světové války: Španělskou občanskou válku, Ruskou revoluci, japonsko-americký konflikt završený použitím jaderné bomby nad Hirošimou a Nagasaki. Cituje slova Roberta Oppenheima z Bhagavadgíty o zkáze a smrti. Postava anděla se zlatými křídly může být inspirována metaforou, použitou Walterem Benjaminem o děinách Angelus Novus.

A Conversation with Steina

A Conversation with Steina Vasulka - 1978, interviewed by Woody Vasulka

Virtual Mushrooming

Dokument vnikl z materiálů, které jsou součástí Vasulkas Archives pro příležitost setkání se Steinou a Woodym, když vyšlo číslo časopisu Iluminace (2/2006) s DVD “Virtual Mushrooming”, vydané NFA. Koncept a střih: Lenka Dolanová a Michal Kindernay, 2006.

použité zdroje:Russ Connor in Conversation with The Vasulkas, Cable Arts, 1978
Peter Kirby - Binary Lives. Steins and Woody Vasulkas, 1996, Grand Canal and Media Art Services
Peter Rubin - 42 Miles from Big Brother, 1987

Steina: Funtime

Steina: Funtime at the Vasulkas

Woody a Steina, Tom Busch, Hollis Frampton, Jeffrey Schier, Paul Sharits
kamera: Steina
3/4” Umatic video, barva, zvuk, 7:30m
1978, digitalizováno 2006

Záznam ze setkání v ateliéru kde Jeffrey Schier a Woody ukazují kolegům - pedagogům nový nástroj. Jeffrey Schier byl student Centra for Media Study na State University of New York v Buffalu, kde všichni přítomní působili. (Tony Conrad chybí). Mezi lety 1976 a 1980 Woody a Schier konstruovali prototyp zařízení Vasulka Imaging System, nebo Digital Image Articulator. Byl to jeden z prvních digitálních audiovizuálních nástrojů, generujících obrazové algoritmy a převádějící je na analogový signál.

Děkujeme Steině za svolení pásku zde sdílet.

Petr Vrána: rozhovor s Woody Vasulkou, Film a doba, 2012

Melody Sumner: Interview with Woody Vasulka, Crosswinds, November, 1992

David Stout: Analog Video / Digital Antecedent - The Pioneering Work of Woody Vasulka and Steina

Rozhovor Woody Vašulka pro paměť národa

Woody Vašulka, foto: Vilém Faltýnek, Praha 2015

https://www.mixcloud.com/milosvojtechovsky/woody-vašulka-rozhovor-s-vilémem-faltýnkem-pro-projekt-paměť-národa-2015/

Rozhovor Viléma Faltýnka s Woodym Vašulkou v roce 2015

děkujeme za poskytnutí nahrávky