Centrum umění nových médií

 

VECTOR SYNTHESIS

Online Workshop s Derekem Holzerem

Workshop Vector Synthesis vedený audiovizuálním umělcem a výzkumníkem Derekem Holzerem účastníky provedl zkoumáním přímého vztahu mezi zvukem a obrazem. Workshop byl inspirován tvorbou umělců, jako jsou Mary Ellen Bute, Nam June Paik, Steina a Woody Vasulkovi a Gary Hill, také mediální archeologií počítačové grafiky, zastaralými technologiemi, jako jsou monitor s katodovou trubicí, Scanimate a Rutt/Etra Video Synthesizer, a současnými laserovými displeji deep Ls. Kurz byl designován pro hudebníky, zvukové umělce, animátory a výtvarníky, kteří chtějí pracovat s osciloskopem a laserovým zobrazením.

Účastníci se mimo jiné naučili kreslit Lissajousovy obrazce, vykreslovat jednoduché dvourozměrné a trojrozměrné útvary, které lze zobrazit na osciloskopech a laserových displejích ILDA pomocí zvukových signálů. Tyto vektorové obrazce lze animovat a dále upravovat v reálném čase pomocí externích zdrojů zvuku, jako je hlas, zesílené nástroje nebo elektronické syntezátory, které poskytli účastníci. Jádrem semináře byly připravené příklady napsané v programovacím jazyce Pure Data.

ONLINE GALLERY

Derek Holzer (USA 1972)

je audiovizuální umělec, výzkumník, lektor a tvůrce elektronických nástrojů, který žije ve Stockholmu. Od roku 2002 živě vystupuje, vede workshopy a vytváří desítky unikátních nástrojů a instalací v Evropě, Severní a Jižní Americe a na Novém Zélandu. V současné době je doktorandem v oboru zvukové a hudební výpočetní techniky na Královském technologickém institutu KTH ve Švédsku, kde se zaměřuje na historicky poučený design zvukové syntézy.

Workshop Participants

Sebastián Fernández Baca

Jmenuji se Sebastián Fernández Baca, je mi 23 let a jsem skladatel/improvizátor/zvukový umělec z Limy v Perú. V současné době studuji obor Kreativní současná kompozice na Pontificia Universidad Católica del Perú, kde jsem dříve studoval populární kytaru. Jsem multiinstrumentalista (kytara, venezuelské cuatro, charango, klavír atd.) a poslední roky studuji zvukovou syntézu, zvukové umění, noise, experimentální hudbu, volnou improvizaci, počítačovou hudbu, ambient, drone atd. V loňském roce jsem zkomponoval skladbu pro charango, venezuelské cuatro a kytaru s rozšířenými technikami a poloaleatorickými faktory zkoumající rozvíjející se koncept zvukové koláže. Jsem členem kolektivu "Deshumanización", kde vytváříme prostor pro experimentální hudbu, zvukové umění, volnou improvizaci, počítačovou hudbu a disidenty. V loňském roce jsme vydali nezávislý hudební label "1049 Records" pro vydávání hudby umělců tohoto kolektivu.


Erika Capová

Jmenuji se Erika Capová, studuji teorii interaktivních médií, a proto mám teoretické zázemí v oblasti umění nových médií. Přesto sama ve volném čase ráda experimentuji s různými softwary. V poslední době se nejvíce věnuji ASCII umění, vizuální poezii, digitálnímu a glitch umění.


Diego Castillo

Diego Castillo je peruánský umělec, který v současnosti žije v Berlíně. Jeho tvorba, inspirovaná ranou modulární syntézou západního pobřeží a minimalistickými umělci, osciluje mezi světem techna a experimentální elektronické hudby, s velkým důrazem na redukované rytmy, časové/textové zkoumání a prostorovou narážku.


Dennis Eldridge

Dennis Eldridge vyrůstal na středozápadě státu Missouri. V dětství byl ovlivněn svými nejstaršími sestrami a díky nimž prozkoumal svět hackingu a umění/řemesel. Po jejich vzoru Dennis vystudoval digitální syntézu na univerzitě v Missouri. Zúčastnil se mnoha hackerských setkání a pokračoval v samostudiu z učebnic a učení z internetu. Dennis nyní pracuje v oblasti vizuální syntézy. Kombinuje obrazy z reálného světa s počítačovým modelováním a vytváří známé, ale cizí díla.


Lee Favorite

Lee Favorite je newyorský transgender novinář, experimentální mediální tvůrce a samouk z Chile, který se zaměřuje na výzkum a multidisciplinární praxi. Pracuje se smíšenými médii a vytváří participativní a hybridní zážitky, které zkoumají otázky identity a jinakosti. V posledních dvou letech se Favorite ve své sociálně angažované praxi zaměřuje na nová média a imerzivní umění. Od roku 2020 pracuje na druhém prototypu hlasové interaktivní instalace a také na site-specific vzdělávacím projektu XR v Piers 45-46 na Manhattanu v New Yorku. Hraje také na MIDI/klávesy ve společném zvukovém experimentu nazvaném Pxalm.


Xenia Ramm

Konceptuální multimediální umělec, který pracuje prostorově a kontextuálně se situací a příjemcem v mnoha kulturních oblastech. Zázemí DIY v organizaci kulturních prostor, akcí, hudebních a poetických prostředí. Opakujícími se tématy jsou světlo a komunikace. Spolupráce je základní nádobou. Technické prostředky jsou nástroji pro sdílení vnímání a smyslových zážitků. Interakce a vztah jsou důležité pro vznik a změnu myšlenek.


Kristin Reeves

Statická a pohyblivá média se pro lidské tělo od jeho vynálezu zdvojnásobila. V návaznosti na logiku, že médium je tělo/člověk/osoba/materiál: zastaralé nalezené záběry se stávají mediální mrtvolou, kterou je třeba exhumovat, prozkoumat a znovu oživit; videosyntezátory modelují přetížení mozku signálem; 9X16mm mřížka provádí v reálném čase cvičení v tvorbě osobního příběhu v rámci omezení našeho fyzického já. S pomocí nalezených i původních médií sleduje Kristin Reeves materiál odolnosti, ztráty a kontroly.

reevesmachine.com


Gabriel Rolim

Gabriel Rolim je brazilský video umělec, který se zaměřuje na analogovou tvorbu prostřednictvím videa, obvodů, fotografií a animací. Jeho díla propojují textury, nostalgii a hudbu prostřednictvím různých médií a v současné době má za sebou více než 20 hudebních videoprojektů s umělci z Brazílie i zahraničí.

rollinos.com


Karolína Sedláková

Studuji na MUNI TIM teorii interaktivních médií. Naše studium je založeno spíše teoreticky, což mi umožnilo zkoumat oblasti jako generativní umění, koncepty náhodnosti atd. Proto jsem také začal experimentovat s kódem nebo softwarem pro tvorbu generativního umění, kde mohu pozorovat autonomní proces. Uvědomuji si, že koncept náhodnosti v počítačovém umění je velmi běžný, ale myslím si, že pro pochopení počítačového umění a jeho estetiky je důležité si s touto vlastností i hrát. Pokud to shrnu, hlavní oblastí mého zájmu je generativní umění a manipulace s obrazem/vizuálem, ale každopádně jsem otevřená jakékoli formě manipulace s obrazem/videem nebo zvukem.


Müge Pelin Sen

Müge Pelin Sen je eklektická vizuální umělkyně a designérka, která žije v německých Brémách a experimentuje v oblasti digitálních médií. Do oblasti jejích zájmů patří kreativní kódování, glitch-art, optické umění a elektronické instalace, které jí umožňují zkoumat a překračovat konvenční hranice. Její hlavní inspirací je příroda s tím, co je vidět, i s tím, co je mimo naše vnímání, aby dále pochopila paralelní základy organického a digitálního života, kde se setkávají čísla, data, vzory a algoritmy. Za tímto účelem se snaží pracovat s technologiemi, vědou a uměním dohromady, přičemž využívá střídající se nástroje. V současné době pokračuje ve studiu oboru Digitální média, magisterský program na Hochschule für Künste Bremen.


Jiří Suchánek

Jiří Suchánek (1979, Česká republika) je zvukový a mediální umělec, hudebník a multimediální experimentátor, který se zaměřuje na budování trvalých světelných a zvukových instalací systémů, které jsou obvykle interaktivní a umístěné v přírodních nebo veřejných prostorech (jako je např. muzeum, divadlo, divadelní sál, jeskyně, astronomická observatoř, most...). Jeho umělecký přístup je syntetický. Ve svých dílech propojuje zvuk, světlo, sochařské objekty, elektroniku + kód s pečlivou
vybranými prostory. Prostřednictvím své práce zkoumá vztah mezi přírodou, daty, technologií a trvanlivostí elektronických médií v divokých klimatických situacích. Středobodem jeho tvorby je zvuk, který je rozšířen nebo artikulován o další média a nečekané sociální situace. Většina jeho instalací se zabývá sonifikací přírodních jevů. Obvykle integruje přírodní procesy a
fyzikální jevy do svých technologicky zaměřených děl.

jiri-suchanek.net


Daniel Summer

Daniel Summer, známý také jako dvdan, je nezávislý umělec/technolog narozený v roce 1974 v Detroitu ve státě Michigan, v současnosti žije ve Washingtonu. Jeho práce zkoumající přímý vztah mezi syntetickým obrazem a zvukem trvá již několik desetiletí.


Manuel Vázquez

Manuel Vázquez, narozený v roce 1993 v Estado de México, je mexický hudebník a digitální umělec. Jeho práce jsou založeny na interaktivním designu, technologickém vývoji a experimentální hudební produkci, přičemž klade důraz na vzájemné vztahy vzniklé na základě interaktivních, vizuálních a zvukových zážitcích. V roce 2016 získal bakalářský titul v oboru inženýrství digitální hudební produkce na Institutu technologie a vyššího vzdělávání v Monterrey, Campus Ciudad de México. Účastnil se výstav a koncertů pořádaných multimediálním centrem CENART a dalšími institucemi. Získal grant pro mladé tvůrce 2018/2019, kategorie Nové technologie, od Národního fondu pro kulturu a umění (FONCA).
mnlvqz.com


Jeong Woo

Jmenuji se Jeong Woo Jang a jsem hudebník žijící v Soulu v Jižní Koreji. Teprve nedávno jsem se začal zajímat o video syntézu v širším slova smyslu a začal jsem kupovat hardware! Fascinuje mě, kolik technik používaných v experimentální hudbě lze rozšířit na vizuální oblast. Mám také zkušenosti z akademického oboru dějin technologií a STS (sociální studia vědy a technologií). Původně jsem plánoval etnografický výzkum o tom, jaké praktiky umožňují využití herních enginů v neherních odvětvích. Mé akademické zájmy částečně souvisejí s prací s videem, kterou se zabývám. Do budoucna plánuji kombinovat analogovou zpětnou vazbu videa s 3D grafikou založenou na herních enginech.


Olga Yakimenko

Olga je ruská multimediální umělkyně a producentka. Začínala jako grafická designérka a kulturní novinářka, ale nakonec zjistila, že ji více zajímá pohyb a technologie, a po studiu filmové tvorby pracovala jako střihačka, kameramanka a producentka v Londýně i v zahraničí. Během tohoto procesu rozvinula své dovednosti v oblasti 2D animace a stala se skupinou multimediální produkce jedné ženy. V současnosti se snaží naučit kombinovat různá média novými způsoby, experimentuje s aplikací animačních technik na video a se sléváním více informačních proudů.

Projekt se uskutečnil s finanční podporou projektem Digitalizace Ministerstva kultury České republiky.

Migrated: 
Migrated