Aktivity

 

PUBLIKACE

Všechny publikace jsou k dostání online v ArtMap knihkupectví, fyzicky potom u nás ve Vašulka Kitchen a na pokladně Domu umění města Brna.

Čeleben, básně a prózy z mládí, Bohuslav Woody Vašulka

Po anglickojazyčné publikaci Lenky Dolanové A Dialogue with the Demons of the Tools: Steina and Woody Vašulka vyšel na konci roku 2022 výběr z poezie a krátkých próz, které psal Vašulka v době, kdy se teprve připravoval ke studiu na pražské FAMU. Připomínáme, že brněnský rodák byl generační současník spisovatelů a básníků jako Jiří Kratochvil (1940), Milan Uhde (1936), Jiří Kuběna Paukert (1936), Jaroslav Mareš (1937) nebo Pavel Švanda (1936). Ve svých literárních pokusech, které Vašulka sám seřadil do ineditního sborníku, se objevují některá témata, k nimž se vracel po celý život: válka a technologie, utopická i dystopická vize propojení lidského světa a světa strojů, napjatý vztah jednotlivce a společnosti, mýtus romantického umělce, touha po svobodě a překonání zemské tíže nebo smysl pro hru a ironii. Krátké povídky a básně reflektují atmosféru Brna padesátých a začátku šedesátých let minulého století, zazní zde apropriace různého historismu, symbolismu, dekadence, poetismu, surrealismu. Občas texty hraničí s parodií, se sarkasmem, jindy mezi řádky problesknou dobové aluze (zvolání „na Maďary“). Mezi povídkami jsou krátké, samostatně působící vzpomínky na dětství a mládí včetně zkušenosti vojenské služby, jiné připomínají kapitolu existenciální novely nebo scénář filmové sci-fi. Kontroverzní vztah člověka a stroje, rozpracovaný zde například v textech Mlčení a Jak odchází, se stal filosofickým rámcem autorovy pozdější tvorby na poli umění elektronických médií.

Kniha obsahuje fotografie ze soukromého archivu rodiny Vašulkových, z archivu Jiřího Vanýska a archivů ve správě Vašulka Kitchen Brno a Vasulka Foundation na Islandu.

pro Centrum umění nových médií - Vašulka Kitchen Brno připravil Miloš Vojtěchovský

Ediční spolupráce: Antonín Petruželka

Texty: Lenka Dolanová a Miloš Vojtěchovský, Michala Frank Barnová, Vít Janeček, Jiří Vanýsek, Antonín Petruželka.

Grafická úprava a sazba: Hedvika Marešová

Vychází s podporou Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR

Mediální podpora: Nakladatelství Protimluv

A Dialogue with the Demons of the Tools: Steina and Woody Vašulka

Lenka Dolanová

Lenka_Dolanová_Dialogue

Anglický překlad knihy Lenky Dolanové o Steině a Woodym Vašulkových pod názvem A Dialogue with the Demons of the Tools: Steina and Woody Vašulka vychází deset let od vydání původní české verze (Praha: NAMU a JSAF / Mezinárodní festival dokumentárních filmů, 2011). Jedná se o zrevidovanou verzi publikace v grafické úpravě Martina Odehnala, kterou centrum Vašulka Kitchen Brno vydalo s cílem představit dílo Vašulkových širšímu mezinárodnímu publiku. Publikace Dialog s démony nástrojů – Steina a Woody Vasulka je dosud jedinou monografickou publikací zhodnocující dílo těchto dvou osobností, které výrazně zasáhly do počátků umění videa a vývoje elektronického umění. 

Navzdory nespornému přínosu Steiny a Woodyho Vašulkových k umění elektronických médií není jejich dílo dosud ve světovém kontextu dostatečně zhodnoceno. Anglický překlad revidované a rozšířené verze knihy Lenky Dolanové, která jejich dílu věnovala svou doktorskou práci na FAMU, představí jejich dílo poprvé komplexním způsobem mezinárodnímu publiku. Kniha je rozšířena o nový úvod od Tomáše Rullera, text je zrevidovaný a rozšířený o další kapitoly věnující se tvorbě této dvojice v posledních deseti letech a práci s vasulkovskými archivy a restaurování instalací Woodyho Vasulky. Publikace je doplněna o kompletní soupis děl Vašulkových a seznam výstav, součástí je také výběr z poezie Woodyho Vasulky. Kniha má bohatou fotografickou přílohu. 

Knihu je možné si zakoupit přímo ve Vašulka Kitchen Brno za 490 korun českých, případně si ji individuálně objednat online z knihkupectví ArtMap na následujícím odkaze: https://knihy.artmap.cz/a-dialogue-with-the-demons-of-the-tools--steina-...


Vašulkova kuchyňská kniha #1

Sborník textů k médiím: první & poslední

Na konci roku 2020 Centrum umění nových médií – Vašulka Kitchen Brno jako svoji první odbornou publikaci vydáváVašulkovu kuchyňskou knihu #1, texty k médiím: první & poslední.  Kniha je volně ke stažení ve formátu PDF a ePub ale i ke koupi v malém nákladu pouhých 200 kusů. Je spojena s mezinárodním kolokviem Umělecké sbírky digitální epochy v galerii a muzeu, které Vašulka Kitchen Brno ve spolupráci s Domem umění realizovaly 22. a 23. října 2019. Hlavním záměrem pořadatelů kolokvia a editora knihy Miloše Vojtěchovského bylo vyvolat širší diskuzi o konzervaci, péči, distribuci i prezentaci děl nestabilní povahy, zejména v kontextu současné galerijní a muzejní praxe v českém prostředí.

Čítanka obsahuje několik studií, které byly napsány pro kolokvium a doplnili jsme několik dalších českých a překladů anglických textů. Děkujeme všem autorům, kteří poskytli své práce v licenci svobodného sdílení, stejně jako držitelům autorských práv na ilustrace použité v knížce.

Vašulkovu kuchyňskou knihu si lze objednat v tištěné podobě za 290 korun přes email vasulkakitchen@gmail.com, v Domě umění města Brna, nebo v knihkupectví Artmap a v pražské provozovatelně Bastl Instruments Noise Kitchen. Dostupná je také zdarma v elektronické podobě


Katalog výstavy Přítvory (a jiná havěť)

Nízkonákladový katalog s autorským podepsaným a číslovaným CDdiskem reflektuje výstavu Přítvory (a jiná havěť) hudebníka a výtvarníka Petra Válka. V publikaci najdete kromě směsi jeho obrazů, zvuků, kreseb a fotografií také texty kurátora výstavy Miloše Vojtěchovského, hudebního publicisty Pavla Klusáka nebo majitele vydavatelství Endemit Archives a jednoho z Válkových objevitelů Tomáše Procházky.

Katalog je v prodeji ve Vašulka Kitchen Brno, v prodejně Domu umění města Brno, v nakladatelství Artmap v Praze, v galerii Bludný kámen v Opavě a ve Východočeské galerii Pardubice za 150 Kč


Petr Válek žije a pracuje v Loučné nad Desnou v pohoří Hrubý Jeseník. Městečko se do konce války nazývalo Vízmberk, neboli Wiesenberg. Pochází odkud také například světově známý pianista a básník Alfred Brendel, ten se tam narodil v roce 1931. Válek pak v roce 1976. Vyučil se kameníkem, pracoval jako ošetřovatel v domově důchodců, teď se živí jako umělec. Od dětství se věnuje malování, kreslení, ilustracím a hudbě a nepřešlo ho to v pubertě. V posledních letech také staví z domácí potřeb mechanické a elektro-mechanické zvukové nástroje, různé samohybné, či kinetické objekty. Jako Der Marebrechst - noisový muzikant-vynálezce-výrobce-jůtubr v koženkovém saku v domácím studiu na zahradě, nebo v krajině nahrává “instruktážní” videa, které zveřejňuje na facebooku.

Migrated: 
Not yet migrated