Aktivity

 

VASULKA LIVE ARCHIVE: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví

Projekt Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví reaguje na dynamické změny v oblasti archivní a muzejní praxe v důsledku celosvětového trendu digitalizace kulturního dědictví, především na pokračující digitalizaci archivů uměleckých děl a jejich on-line zpřístupnění. Neomezuje se však jen na uspořádání obsahu archivu s pomocí tradičních knihovnických nástrojů, ale zkoumá především potenciál digitálních technologií pro inovativní způsoby práce s archiváliemi a interaktivní zprostředkování kulturního dědictví veřejnosti. Konkrétně se jedná o využití umělé inteligence v podobě strojového či hlubokého učení umělých neuronových sítí při analýze audiovizuálních děl Steiny a Woodyho Vašulkových a vývoj rozhraní pro interaktivní zprostředkování obsahu archivu jejich tvorby v online a offline prostředí.

V rámci projektu byl tímto způsobem zpracován archiv Vasulkových, který je v majetku Vašulka Kitchen Brno v Domě umění města Brna, které jsou do projektu zapojeny jako aplikační garanti a příjemci vzniklých výstupů. 

V jádru projektu bylo experimentování s využitím umělé inteligence v uměnovědném výzkumu a se zaměřením na využití funkcionalit inteligentních softwarů (image recognition technologies) pro ikonografický výzkum tvorby Vašulkových. Zároveň byly zkoumány různé možnosti vizualizace výstupů práce umělé inteligence, včetně vizualizace pseudo-kognitivních procesů, které tento software provádí.

Hlavními výstupy projektu jsou z hlediska technologických inovací tři softwary: Dva speciálně vyvinuté softwarové nástroje pro automatické rozpoznání vizuálních a zvukových objektů v díle Vašulkových a speciálními funkcemi vybavené interaktivní webové rozhraní, které se plně uplatňuje zejména v sekci Strojové učení / Machine Learning tohoto webu.

Další výstupy projektu se týkají experimentování s možnostmi zpřístupnění obsahu archivu Vašulkových prostřednictvím různých rozhraní, jež reflektují výstupy získané využitím inteligentních nástrojů. Jedná se o výstavní triptych Vasulka Live Archive / Interfaces, který zahrnuje online přístupnou webovou stránku Strojové vidění / Machine Vision zprostředkující pohled na práci umělých neuronových sítí při ikonografické analýze videí Vašulkových, velkoformátový videomapping, který přenesl obsah archivu do veřejného prostoru a dodal mu performativní aspekt, a plně imerzní virtuální realita poskytující individuální zkušenost vnoření se do obsahu archivu přímo v galerii. 

Webová stránka Vasulka Live Archive 

Jedná se o interaktivní instalaci umístěnou na hlavní straně webu Vasulka Live Archive, která je přístupná online každým uživatelem internetu. Toto rozhraní plní esteticko-edukativní funkci. Je speciálně vyvinuté s cílem zdůraznit specifickou poetiku tvorby Vašulkových, kterou vystihuje název Machine Vision (Strojové vidění), jež se manifestuje v tvorbě Vašulkových motivem zrcadlové koule poskytující 360stupňový obraz svého okolí nebo rychlým pohybem kamery rotující kolem své osy rozmazané obrazy okolního prostředí, případně aparátů (např. Allvision, Machine Visioin), kombinujících rotující kameru a zrcadlové povrchy koule, ve snaze zachytit ´objektivní´ recepci stroje. Do tvaru koule jsou namapovány snímky videí Vašulkových, přičemž každý z nich je možné zároveň sledovat jakoby skrze receptivní aparát neuronové sítě, v několika vrstvách rozkladu až k výstupu v podobě identifikace objektů ve snímku. Inspirací pro vytvoření této vizualizace byly projekty zaměřené na vývoj inovativních rozhraní pro prezentaci výstupů práce umělé inteligence s cílem seznámit laickou veřejnost s jejími funkcionalitami, a tím přispět k všeobecné gramotnosti v oboru umělé inteligence, zejména umělých neuronových sítí.

www.vasulkalivearchive.net

Výstava Vasulka Live Archive / Interfaces 

Výstavní triptych má disperzní charakter. S jednotlivými výstupy je možné se seznamovat asynchronně, ve veřejném prostoru, v galerii či online. Toto řešení bylo zvoleno s ohledem na stanovený cíl – při koncipování výstavy uplatnit fluidní přístup využívající funkcionality v rámci projektu vyvinutých softwarových nástrojů.   

Foto: Barbora Trnková, Vašulka Kitchen Brno 2022

Virtuální realita Vasulka Live Archive

Speciálně pro využití ve vnitřních prostorech galerie Vašulka Kitchen Brno byla vytvořena plně imerzní virtuální realita, do které byly přeneseny funkcionality webu Vasulka Live Archive.  Virtuální prostředí díky tomu poskytuje návštěvníkovi zážitek ´kybernauta´ nořícího se do výstavního prostoru Vasulka Kitchen Brno, do kterého je namapována sekce webu Strojové vidění / Machine Vision, a volného prostoru vesmíru, v němž jsou videa umístěna jako vesmírná tělesa. S videi je možné manipulovat (přemisťovat, přibližovat, oddalovat, zvětšovat či zmenšovat) a přehrávat je.

Kurátoři: Jana Horáková, Jiří Mucha  
Postprodukce audiovizuálních materiálů: Jiří Mucha  
Program umělé inteligence a vizualizace: Pavel Sikora, Štěpán Miklánek (s využitím knihovny Lucid a TensorFlow)  
Web design: Dušan Barok  
​Virtuální realita: Chamit Abdulvaliyev

Foto: Barbora Trnková, Vašulka Kitchen Brno 2022

Videomapping Vasulka Live Archive

Interaktivní velkoformátová projekce na fasádu Domu umění města Brna se uskutečnila 20. prosince 2021, při příležitosti druhého výročí úmrtí Woodyho Vašulky. (ODKAZ...) Jednalo se o výstavní počin performativního charakteru, který má formu audiovizuálního díla, jež může být kdykoli znovu provedeno (viz obr. 1). 

Videomapping Vasulka Live Archive byl vytvořen z fragmentů videí z archivu Steiny a Woodyho Vašulkových, které byly protkány vizualizacemi analytické práce umělých neuronových sítí. Výsledkem je nové dílo založené na remixové estetice hudebního videoklipu, které je jistou analogií k nelineárnímu přístupu k obsahu archivu, který je uplatňován při vyhledávání podobných zvukových a obrazových motivů napříč tvorbou Vašulkových s využitím umělých neuronových sítí. Jednalo se tedy vlastně o překlad funkčních vlastností inteligentního softwaru do jazyka filmové montáže. 

Režie a kreativa: Jiří Mucha 
Motion designer: Tomáš Carda 
Program umělé inteligence: Pavel Sikora, Štěpán Miklánek (s využitím knihovny Lucid a TensorFlow) 
Zvuková postprodukce: Roman Ševčík 
Pronájem a instalace projekční techniky: David Zaorálek a David Šamánek (Spectrum Brands) 
Technická podpora: Pavel Daněk (Dům umění města Brna) 

Ilustrační obrázek_Vasulka Live Archive_Videomapping

Foto: Dominik Hungr

Výstava je součástí projektu Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví (č. TL02000270) spolufinancovaného se státní podporou Technologické agentury České republiky v rámci programu ÉTA. Vašulka Kitchen Brno byla spolu s Domem umění města Brna aplikačním garantem projektu. Program Vašulka Kitchen Brno je finančně podpořen Statutárním městem Brno a Ministerstvem kultury České republiky.

Ilustrační obrázek_loga sponzorů
Migrated: 
Migrated