Aktivity

 

Sbírka

Ve výstavním fondu máme několik děl Vašulkových, jež jsou ve vlastnictví nebo v trvalé výpůjčce spolku. Tisky ze série Lucifer’s Commission (Luciferova zakázka) z let 1977 až 2003 a počítačové studie ze série Triads (Triády) z roku 2003, byly vytištěny pro Woodyho retrospektivu v Muzeu města Brna, také prostorová instalace Light Revisited – Noisefields (Znovunavštívené světlo – Pole šumu, 2001) transformující původní společné video z roku 1974, je variantou sestavenou pro tuto retrospektivní výstavu. 

Lucifer’s Commission
(Luciferova zakázka)

Woody Vašulka
1977-2003 (2016)
14 digitálních tisků
100 × 100 cm
ve vlastnictví spolku

Série skenů destiček počítačových obvodů, které Woody Vašulka objevil v různém stádiu destrukce ve skladu na zahradě svého domu v Santa Fe. Otisky hardware, evokující encyklopedii součástek digitálního zařízení tvoří protiváhu k pohyblivým a procesuálním audiovizuálním dílům Vašulkových. Můžeme je číst také jako diagramy znázorňující skryté fungování strojů. 

Triads
(Triády)

Woody Vašulka
2003 (2016)+
digitální tisk
120 x 45 cm
100 x 45 cm

Série tisků zachycuje manipulované video obrazy, jež byly vytvořeny s pomocí grafického softwaru Cover Flow umělce Andrew Coulter Enrighta. Slouží jako 3D rozhraní umožňující animovanou prezentaci vizuálních materiálů uložených v příslušném zařízení (fotografií, webových stránek, alb uměleckých děl, dokumentů, videí apod.). Rozhraní evokuje prázdný scénický prostor, na němž defilují obrazy.

Light Revisited
(Znovu navštívené světlo) 

Woody Vašulka, instalace 2001 
+ Noisefields (Pole šumu) 
Woody a Steina Vašulkovi, video 1974 

Video-environment vzniklý projekcí pulzujících kruhů tvořených elektronickým signálem na stěny místnosti, je  Woodyho 3D transformace společného videa Noisefields (Pole hluku) z roku 1974. Snímek Noisefields zaznamenává zrod videoobrazu z elektronického signálu, je elektronickou vizuální hudbou i znějícím obrazem současně. Elektronický obraz tvoří dvě části – ve středu umístěný kruh a pozadí vyplňující zbytek obrazovky. Obě složky obrazu neustále pulzují v synchronizaci se zvukem generovaným činností elektronického zařízení. Jedna z částí vždy zobrazuje pulzující barvu a druhá hrubý, nestrukturovaný materiál videa – „videošum“. 

Light Revisited je dosaženo prostorové projekce videosnímku pomocí soustavy polopropustných chromatických zrcadel, která rozkládají obraz v RGB barevném spektru a přenášejí jeho tři verze na tři projekční plochy situované v prostoru v pravých úhlech. Instalace poskytuje imerzní zážitek pobývání v prostředí zaplněném elektronickým zvukem a měnícími se pestrobarevnými obrazy, které pocházejí z jediného zdroje.

Zápůjčky děl ve fondu VKB v roce 2019

Výstava Dvě hlavy, čtyři ruce
Tvorba autorských dvojic

kurátorka Emma Hanzlíková, galerie 8smička, Humpolec, 13.9.2018 -13.1.2019 zápůjčka videoprací Woodyho Vašulky Vocabulary, 1973 (manipulované video, 4 min.) a Artifacts, 1980 (manipulované video, 23 min.)

Výstava Zvuky/ Kódy/ Obrazy
Akustický experiment ve vizuálním umění

kurátorka Jitka Hlaváčková, 5.6 -13.10. 2010 
zápůjčka instalace Woodyho Vašulky Light Revisited, 2001 využívající společné video Woodyho a Steiny Vašulkových Noisefields, 1974