Aktivity

 

Brno Artists in Residence ve spolupráci s Vašulka Kitchen Brno

Rezidenční program Domu umění města Brna přijímá rezidenční umělce od roku 2016 a je klíčovou součástí koncepčního rámce Domu umění města Brna. Poslední patro Domu pánů z Kunštátu bylo zrekonstruováno pro pobytový program, poskytuje zázemí pro ubytování a práci umělců ve třech ateliérech.

Vašulka Kitchen Brno (VKB) vznikla v roce 2018 jako místo pro výzkum, umělecký experiment a neformální vzdělávání v oblasti umění nových médií. Skládá se z archivu Woodyho a Steiny Vašulkových a stálé expozice jejich vybraných děl. VKB pořádá akce a podporuje tvorbu nových médií zaměřenou na připomenutí a rozvoj uměleckého a filosofického odkazu manželů Vašulkových, průkopníků umění nových médií s osobní vazbou na Brno.

Obecné informace o rezidenčním programu

Rezident bude mít přístup do Vašulka Kitchen Brno – Centra umění nových médií, jeho digitálního archivu, příruční knihovny a bude mu/jí poskytnuta příležitost prezentovat svou práci místnímu publiku. Rezidentům nabízíme spolupráci s našimi institucionálními partnery včetně Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a Katedry teorie interaktivních médií Masarykovy univerzity. Podporujeme především žadatele s projekty, které zahrnují zapojení místních a regionálních odborníků v technických a vědeckých oborech.

Rezidenční program ve Vašulka Kitchen Brno slouží k navázání na odkaz a tvorbu manželů Vašulkových reflektováním současných přístupů a diskurzu. Nabízíme různé platformy pro výměnu a rozvoj diskusí o historické a současné podobě umění nových médií a jeho aplikaci v interdisciplinární oblasti umění a techniky. Dům umění města Brna a Vašulka Kitchen Brno podporují realizaci různorodých současných uměleckých projektů a upřednostňují kooperativní přístupy, které odrážejí pluralitu a otevřenost.

Rezident bude vybrán na základě otevřené výzvy komise členů sdružení Vašulka Kitchen Brno. Uchazeči by měli být aktivními umělci/umělkyněmi nebo teoretiky/teoretičkami v oblasti umění nových médií. Očekáváme, že rezident představí své práce odborné i široké veřejnosti formou prezentace, přednášky, diskuse nebo výstavy v galerii Vašulka Kitchen Brno.

Přihlášky přijímáme v angličtině, češtině nebo slovenštině.⠀

Podmínky

Brno Artists in Residence a Vašulka Kitchen Brno zajišťuje umělecké stipendium ve výši 40 000 Kč, ubytování a studio v Domě pánů z Kunštátu (Dominikánská 9, 602 00 Brno, Česká republika), dostupné technické vybavení a workshopy.⠀⠀

Foto: Michaela Dvořáková, Dům umění města Brna

Foto: Michaela Dvořáková, Dům umění města Brna 

Rezident je povinen

Být v Brně alespoň 75 % času rezidence. Přijatí kandidáti jsou povinni využít rezidenci v plné délce během následujících pevně stanovených období.

Účastnit se programů, které pro své rezidenty pořádá Dům umění města Brna a Vašulka Kitchen Brno včetně video rozhovoru za účelem zvýšení povědomí o rezidenčním programu

Umělec se zavazuje vypracovat závěrečnou zprávu s fotodokumentací z průběhu pobytu.

Jak se přihlásit

Přihlášky musí obsahovat následující dokumenty (pouze ve formátu PDF):

1) Motivační list, ve kterém uchazeč zdůvodní, proč se hlásí, jaká má očekávání a na co by se chtěl během pobytu konkrétně zaměřit (max. 3 000 znaků).

2) Stručný informativní životopis včetně kontaktních údajů (max. 1 strana).

3) Portfolio (max. 10 MB): Pro video soubory uveďte odkazy na své vlastní webové stránky nebo na platformy pro sdílení videa, jako je Vimeo, Youtube a další. Neposílejte prosím odkazy na soubory ke stažení video souborů.

Výběrové řízení pro rok 2022 je v současné chvíli ukončeno. Děkujeme všem uchazečkám a uchazečům za zaslaná portfolia  a zájem o rezidenci. Letošní rezidentkou je umělkyně Nataliya Ilchuck. 

Rezidenti

CHRISTIAN DOELLER⠀⠀duben – květen 2019⠀⠀Pilotní ročník rezidence Vašulka Kitchen Brno zahájil německý umělec Christian Doeller. Umělec žije a pracuje ve Výmaru, experimentuje s technologií, vědou a filozofií a během pobytu v Brně se zabýval foto-opickými experimenty.

CHRIS HILL⠀⠀červen – srpen 2019⠀⠀V době své rezidence v Agosto Foundation s podporou Vašulka Kitchen Brno se Chris Hill věnovala projektu Learning from the Bees – Navigating in Personal Archive (Učit se od včel – Navigace v osobním archivu). Ten spočíval v dokumentaci dvacet pět let starého osobního archivu obsahující různé narativní fragmenty. Výstupem byla mediální esej. 

HARALDUR KARLSSON⠀⠀září 2021⠀⠀Islandský umělec Haraldur Karlsson v Brně pracoval na návrhu struktury pro aktualizovanou a modernizovanou verzi 2 Image/ine – softwaru, který byl v 90. letech vyvinutý laboratoří Steim ve spolupráci se Steinou Vašulka a který umožnil uživatelům různým způsobem manipulovat nekomprimované video v reálném čase a stal se velmi vyhledávaným uměleckou komunitou. Za účelem svého návrhu pro jeho aktualizaci Haraldur experimentoval se současným softwarem a hardwarem a hledal= v nich nástroje a principy, pro které si mnozí Image/ine oblíbili.

NATALIYA ILCHUCK⠀⠀září – říjen 2022⠀⠀Během rezidence ve Vašulka Kitchen bude Nataliya realizovat svůj probíhající projekt, který připravovala ještě před vypuknutím současné války na Ukrajině. Týká se dlouhodobého přílivu ukrajinské pracovní síly do České republiky a zpracovává jejích hlubší politické a společenské souvislosti, podmíněné ekonomickými a sociálními podmínkami na Ukrajině. Téma ukrajinské identity, odkazy k její kulturní minulosti, ale i současné společenské situaci, patří k dlouhodobým zájmům autorky, které v současné geopolitické situaci nabývají nových naléhavých významů.

Rezidence jsou organizovány Domem umění města Brna ve spolupráci s městem Brnem. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

Migrated: 
Migrated