Centrum umění nových médií

 

STRWÜÜ

Galerie zůstávají zavřené, umělci ztrácí kontakt s diváky, umělecká produkce se přesouvá na internetové platformy. Německo-čínské umělecko duo STRWÜÜ pro Vašulka Kitchen Brno připravilo prezentaci, která reflektovala podmínky svého vzniku – omezené možnosti, totiž doslova nemožnosti vystavovat a tvořit ve fyzickém prostoru galerií a platforem reálného, rozuměj neinternetového světa. Představení, jak jej jeho členové dua sami výstižně popisali technicistním jazykem, se skládalo "ze 34,3 % z real-time performance kombinované ze 71,9 % s live prezentací a později z 93,7 % s online dokumentací."

V performativní prezentaci své tvorby pro Vašulka Kitchen německé duo STRWÜÜ vytvořilo dystopickou krajinu propojující energii organických materiálů, jako dřevo a kameny, s elektronickými součástkami, běžně se jinak vyskytujícími v digitálních obvodech, kde plní funkci synchronizace procesů. Experimentováním s jejich funkčností a vlastnostmi umělci vytvořili  specifický prostor-organismus s výraznou zvukovou a vizuální povahou. V doprovodu filozofického textu namluveného plechovým hlasem běžně dostupného pc speakeru se přitom dostali na hranici s kritikou společnosti, a to  s jejím současným sociálně nepřátelským nastavením.


Tvorba německo-čínského uměleckého dua STRWÜÜ (založeného v roce 2014, Jo Wanneng & Lukas Fütterer) často čerpá inspiraci v odkazech a symbolech vycházející z kontinentální i východní filozofie a stejně jako filozofie se může na první pohled zdát taky těžko srozumitelná. Umělci svá díla neinterpretují, nenabízí návod, jak je chápat. Jako by jistá neuchopitelnost byla vstupním předpokladem jejich performancí. O to větší důraz je ale kladen na prožitek jejich představení v konkrétním čase a prostoru.

Sami sebe představují jako ty, kteří

"unesli rostlinu, během animace ji snědli a předvedli performanci s obřím leknínem v jezírku. Ukryli neslyšitelné zvukové objekty, používali jeden druhého jako loutky a trávili dlouhou dobu tím, že se pomalu pokoušeli posouvat vpřed klacík. Vytvářeli proměnlivé obrazce ze zvířat, starým tiskárnám opatřili protézy a nechali v obrovské hale kroužit čínské píšťalky na holuby. Navazovali provázky tak, aby vznikaly zvuky, nechali pršet hmyz a vyprodukovali velmi nestálý hluk. Přemostili čas, aby vytvořili vesmír, zabydlovali průmyslové budovy během oscilace a přinutili vzduch tančit. Zbavili větráky chladícího účinku, vařili pryskyřici, aby vzniklo tření, a utopili mycelium v žalozpěvech." (oficiální text STRWÜÜ, překlad Dům umění města Brna)

Zároveň v těchto řádcích představují koncepty svých uskutečněných performancí. 

STRWÜÜ nejčastěji pracuje s mnohotvárností zvuku. Nechává promlouvat předměty, které bývaly neslyšitelné, například živé a neživé součásti přírody – stromy a kameny. Nahlíží věci bez lidského jazyka, který si vždy nárokuje výkladová tvrzení. Odhaluje názor věcí samých, nikoli interpretace vždy vycházející ze společenských konstrukcí. 

www.strwueue.de

Projekt se uskutečnil s finanční podporou projektem Digitalizace Ministerstva kultury České republiky.

Migrated: 
Migrated