Aktivity

 

ARCHIV

Místo pro vzdělávání, sdílení a vlastní tvorbu

Archiv Vašulka Kitchen Brno je místem pro vzdělávání, sdílení a vlastní tvorbu. Nabízí pro veřejnost – badatele, studenty, umělce a další zájemce – přístup k digitálnímu archivu a k mediatéce Woodyho a Steiny Vašulkových. 

Vedle souboru 1 252 audiovizuálních děl Vašulkových archiv obsahuje rozsáhlý dokumentační materiál: eseje, fotografie, korespondenci, plánky, plakáty, programy, zvukové dokumenty a katalogy výstav. Vašulkovi je shromažďovali od začátku sedmdesátých let v rámci dokumentace vlastní tvorby i pro využití v širší komunitě newyorského prostoru The Electronic Kitchen, který v roce 1971 spoluzakládali. V obsahu je tak možné dohledat i práce jejich souputníků, umělců, jako jsou Peter Crown, David Dunn, Ralph Hocking, Sherry Miller, Phil Morton, Lynda Rodolitz, Jud Yalkut nebo Gene Youngblood. 

V současné chvíli jsou uskutečněny práce odborného a strukturovaného zpracování archivu čítající rozličné aktivity, od archivního výzkumu pod vedením Barbory Šedivé, Kateřiny Drajsajtlové a Jennifer DeFelice, výběru vhodné metodiky pro zpracování archivu, odborné konzultace s experty z Národního filmového archivu a jinými, výběr vhodné databáze a jejího testování, dokumentace po návrh na dobudování vhodného depozitu. Tento dlouhodobý projekt zastřešující jmenované aktivity probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

Archiv umožňuje mapovat a reflektovat tvorbu Woodyho a Steiny Vašulkových i tvorby dalších umělců z oblasti umění videa a elektronických médií. V jeho rámci iniciujeme výzkumné projekty a navazujeme mezinárodní spolupráci s institucemi obdobného typu (audiovizuální archivy a výzkumná centra v oblasti umění elektronických médií). Podporujeme taky edukativní projekty o ochraně, péči a uchovávání audiovizuálních děl ve sbírkách a archivech.

Původní korpus archivu postupně rozšiřujeme o nové soubory audiovizuálních děl, teoretických textů, záznamů přednášek, fotografií a jiných materiálů, které byly získány, darovány nebo představeny v rámci našeho programu. Otevřený archiv je tedy chápaný jako dynamická platforma pro uchovávání a zprostředkování klasické i současné audiovizuální tvorby odborné i laické veřejnosti. 

Fotodokumentace: Barbora Trnková, Vašulka Kitchen Brno 2020⠀

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. Program Vašulka Kitchen Brno je realizován s podporou Statutárního města Brna. 

Vašulkova kuchyňská kniha: Zpráva o probíhajícím projektu (2020)