Program

 

Vašulka Kitchen Brno na nové adrese a s novým výstavním projektem

Centrum umění nových médií - Vašulka Kitchen Brno působí v Brně od roku 2018 a zaměřuje se na oblast umění nových médií s odkazem k dílu Steiny a Bohuslava Woodyho Vašulky, světových průkopníků videoartu. Spolek kromě vlastního výzkumu, realizace výstav, edukací a publikační činnosti, poskytuje prostor pro zahraniční umělce a rezidenty. Začátkem prosince mění Vašulka Kitchen Brno své působiště a v úterý 12. 12. 2023 v 17 hod zahájí svou činnost v upravených prostorách Domu pánů z Kunštátu na Dominikánské ulici v Brně. První z akcí na nové adrese je interaktivní výstava Otevřený digitální archiv & testovací laboratoř pro živé publikum prezentující různorodý archivní materiál, který spolku věnovali manželé Vašulkovy a jejich blízcí spolupracovníci.
NOVÉ PŮSOBIŠTĚ V DOMĚ PÁNŮ Z KUNŠTÁTU Spolek Vašulka Kitchen Brno úzce spolupracuje s Domem umění města Brna, v jehož prostorách na Malinovského nám. od roku 2018 sídlí. V roce 2023 spolek své veřejné působiště přesouvá do prvního patra Domu pánů z Kunštátu. Zde bude centrum koncipováno jako fluidní a otevřený prostor pro výstavy a setkávání odborné i laické veřejnosti. Krátkodobé výstavy reagující na aktuální dění v oblasti současného umění a pohyblivého obrazu budou střídat výstavy ze sbírky a archivu spolku. V novém prostoru bude také zpřístupněn různorodý studijní materiál, digitální a video archiv Steiny a Woodyho Vašulky, knihovna zaměřená na odbornou literaturu současného umění a studovna přístupná pro veřejnost. V nových prostorách bude spolek pokračovat také v edukacích pro děti a mládež, workshopech a v dalším multimediálním programu pro veřejnost (přednášky, koncerty, diskuse).
OTEVŘENÝ DIGITÁLNÍ ARCHIV První výstavní expozice na novém místě představí různorodý fyzický a digitální materiál, který spolku Vašulka Kitchen Brno věnovali průkopníci elektronického umění Steina a Bohuslav Woody Vašulkovi. Kurátorský tým společně s vybranými umělci a umělkyněmi vytvořil přímo pro výstavní prostory Domu pánů z Kunštátu subjektivní experimentální interpretace této kolekce i nová díla, reagující na stále aktuální témata a otázky, které tvorba a umělecký přístup Vašulkových dodnes otevírá. Nová interaktivní autorská díla pro výstavu připravili mediální kurátorka a umělkyně Chris Hill, umělec Michal Kindernay a autorské duo MSHR. Další představované projekty nabízí pohled na různorodý archivní materiál, zpracovaný v podobě autorského videa nebo found footage dokumentu. Součástí výstavy budou i originální deníky Woodyho Vašulky a rukopisy jeho textů, zapůjčené z Národní galerie na Islandu. Rozsáhlý audiovizuální materiál, který byl v uplynulých letech spolkem systematicky inventarizován, bude ve výstavě představen fyzicky, v podobě strukturované online databáze a také jako interaktivní instalace interdisciplinárního projektu Vasulka Live Archive.
Vystavující umělci: Chris Hill, Lloyd Dunn, MSHR, Michal Kindernay, Jennifer Helia DeFelice, Tomáš Ruller, Jana Horáková, Dušan Barok a další
Kurátorka výstavy: Barbora Šedivá
Odborná spolupráce: Lenka Dolanová, Jennifer Helia DeFelice, Kateřina Drajsajtlová, Jana Horáková, Marika Svobodová, Tomáš Ruller, Miloš Vojtěchovský, Monika Szücsová
Migrated: 
Migrated