Akce

 

Nataliya Ilchuk: Marché / komentovaná prohlídka

Komentovaná prohlídka
úterý, 26 září, 2023 - 17:00

V úterý 26. 9. 2023 v 17:00 zveme do Vašulka Kitchen Brno na druhou komentovanou prohlídku výstavy Marché. Výstavou provedou kurátorky Monika Szűcsová a Viktória Pardovičová, které přiblíží výzkum a témata práce Nataliye Ilchuk a také celkový koncept instalace.

Výstava Marché je komentářem k situaci na Ukrajině, kde práce není ze strany státu chráněna, ani garantována a často slouží jako prostředek k překonávání sociální reality definované řadou bariér. V procesu hledání seberealizace se lidé snaží objevovat způsoby, jak se vyhnout podřízení se autoritám tak, aby si zachovali svobodu, přičemž do hry vstupují hodnoty přesahující snahy o nabývání kapitálu. Takové úsilí, které se ani během řady let či širších globálních změn a krizí reálně nevytrácí, vyžaduje určitou míru kreativity. Pracovník*ce v průmyslu je nucen*a k systematické produkci a je omezován*a automatismy, které si nevyhnutelně začne uvědomovat v důsledku monotónních činností a závislosti na strojích. Zaměstnanci jako tvůrčí aktéři se ve společnosti neliší od umělců, kteří lavírují mezi pravidly uzákoněnými mocí, a hledají rovnováhu mezi životem a prací, která jen zřídka existuje jako vytyčená linie. Jejich životy se často stávají předmětem práce a naopak. Přestože Marché svůj pohled zaměřuje na situaci ukrajinských průmyslových dělnic a dělníků cestujících za prací do zahraničí, naznačuje také širší důsledky zmiňovaných okolností, které lze pozorovat i v jiných zemích, z nichž každá má svá specifika. Ty existují v realitě aktivních nepřátelských konfliktů, i mimo ně.

Akce proběhne v českém a slovenském jazyce, vstup volný.

Nataliya Ilchuk: Marché

23. 8. - 27. 10. 2023

Kurátorky: Monika Szűcsová, Viktória Pardovičová

Migrated: 
Migrated