Akce

 

Finnbogi Pétursson: Artist Talk

Prezentace
čtvrtek, 15 červen, 2023 - 17:00

Islandský umělec Finnbogi Pétursson, autor zvukové instalace Tesla Tune 2023 v hale Domu umění, připravil prezentaci své umělecké tvorby.  Artist Talk se uskuteční v prostorách foyer Domu umění města Brna ve čtvrtek 15. 6. 2023 v 17 h v rámci programu Vašulka Kitchen Brno.

Finnbogi Pétursson ve svých dílech zkoumá zvuk, světlo a jejich vlastnosti s důrazem na energie samotných látek, které jsou schopny vzájemné interakce v různých prostředích (vzduch, voda, pevné látky). Jeho experimentální projekty mají většinou podobu prostorových instalací, zaměřených na vlastnosti zvuku, materiálů a zkoumání samotného média i fyzikálních vlastností přírody. Vedle prostorových instalací využívá v některých pracích rozhlasové vysílání, v němž tematizuje fyzický i akustický prostor. Finnbogi Pétursson je zastupován galeriemi BERG Contemporary a Persons Project. Vystavoval na řadě mezinárodních samostatných i skupinových výstav a v roce 2001 reprezentoval Island na Benátském bienále.

Zvuková instalace Tesla Tune 2023 je poctou a odkazem k vynálezci a fyzikovi Nikola Teslovi, jenž prosadil zavedení střídavého proudu pro distribuci elektřiny. Nová site-specific instalace je variací díla Tesla Tune z let 2007—2015, v němž se Finnbogi Pétursson zabývá možností existence a proměny zvuku v prostoru. Autor v díle sonifikuje elektrické vlnění a zpřítomňuje tak neviditelné, ale všudypřítomné elektromagnetické pole, jež je nedílnou součástí naší civilizace, aniž si je uvědomujeme. 

Instalace byla realizována za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury České republiky. 

Migrated: 
Migrated