Program

 

Edukační program pro děti od 7 do 10 let

Co si dnes pustíme? Staňme se umělci a tvořme efekty manuálně

Dílna
čtvrtek, 29 červen, 2023 - 16:30 do 18:00
pátek, 30 červen, 2023 - 16:30 do 18:00

Workshop pro děti od 7 do 10 let se uskuteční 29. a 30. 6. 2023 a nabídne aktivity prohlubující jejich technologickou gramotnost.

Krátce o edukačním programu:

V rámci programu se spolu podíváme na to, co znamenalo být takovým umělec na konci
minulého století a co to znamená dnes. Přiblížíme si osobnosti umělců Steiny a Woodyho
Vašulky a jejich tvorbu. Jak mohl člověk dříve převrátit obraz? A co třeba efekt rybího oka?
Dnes je díky technologiím jednoduché upravit video nebo zvuk jedním kliknutím. Jak ale
mohli dělat to samé manželé Vašulkovi před více než čtyřiceti lety? Pustíme si spolu několik
jejich vizuálních a zvukových děl a vytvoříme si krátká videa za pomoci manuálních efektů,
použijeme obyčejné předměty, jako jsou igelitový sáček, zavařovací sklenice nebo barevné
fólie.

Mobilní telefony s sebou.

Svou účast na workshopu nám prosím potvrďte e-mailem na naši adresu vasulkakitchen@gmail.com, a to nejpozději dva dny před konáním workshopu.

Všechny workshopy se konají od 3 účastníků.

Migrated: 
Migrated